Co może dać dłużnikowi ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

7.4.33