Czy mogę pozwać bank, jeżeli kredyt został już spłacony?

7.4.33