Czy można się rozwieść bez zgody małżonka?

7.4.33