Czy można sprostować świadectwo pracy po kilku latach?

7.4.33