Czy zwolnienie z pracy może zostać bez uzasadnienia?

7.4.33