Jak napisać ponaglenie do Urzędu w sprawie cudzoziemców?

7.4.33