Jakie odszkodowanie może otrzymać pracownik z tytułu zakazu konkurencji?

7.4.33