Kiedy może dojść do zatrzymania prawa jazdy?

7.4.33