Kiedy można uzyskać odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji?

7.4.33