Na jakiej podstawie cudzoziemiec może legalizować swój pobyt w Polsce?

7.4.33