Alimenty na żonę. Czy mąż ma obowiązek utrzymywać niepracującą żonę?

7.4.33