Kara za kradzież – co grozi, ile wynosi grzywna i od jakiej kwoty jest to przestępstwo?

7.4.33