Kto należy do osób represjonowanych w stanie wojennym?

7.4.33