Kim jest osoba represjonowana w stanie wojennym?

7.4.33