Czy kancelaria adwokacka pokrywa koszty sądowe?

7.4.33