Jak długo czeka się na sprawę spadkową w sądzie?

7.4.33