Kiedy może być zgłoszona sprawa o odszkodowaniu?

7.4.33