Czy warto brać rozwód z orzeczeniem o winie?

7.4.33