Od jakiej kwoty długi są przekazywane do windykacji?

7.4.33